Một số nét khái quát về Trường Tiểu học Hưng Phúc

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG PHÚC - TP VINH
Người đại diện: Trần Thị Phương Lan - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Đường Kim Đồng - Khối Yên Bình - Phường Hưng Phúc - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
. Email: c1hungphuc.vinh@nghean.edu.vn
Website://thhungphuc-vinh.edu.vn


Sứ mạng: Xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, kỷ cương, tạo điều kiện cho mỗi học sinh phát triển toàn diện, phát huy tư duy sáng tạo, trở thành tài sản quý của đất nước, thành niềm tự hào của mỗi gia đình trong tương lai.
Nhiệm vụ: Giáo dục toàn diện chất lượng cao. Phát hiện bồi dưỡng nhân tài tạo nguồn cán bộ và các nhà khoa học tương lai cho tỉnh Nghệ An và đất nước. 
Thành tích
Hiện trạng:  
Phấn đấu: