TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN
Chức vụ: Hiệu trưởng
Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ
Ngày sinh: 26/10/1970
Quê quán: Thanh Chi - Thanh Chương
Nơi ở hiện tại: Phường Đội Cung - TP Vinh
Điện thoại: 0915793949
Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT
Trình độ đào tạo: ĐH SPTiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung; Tham mưu - Đối ngoại; Kế hoạch; Tổ chức cán bộ; Tuyển sinh; Tài chính; Xây dựng CSVC; Thi đua khen thưởng; Phụ trách tổ Hành chính;

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THỊ LAN HƯƠNG
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Chức vụ Đảng: Chi ủy viên - UVBCH Công đoàn
Ngày sinh: 20/05/1981
Quê quán: Hưng Xá - Hưng Nguyên
Nơi ở hiện tại: Phường Hưng Phúc - TP Vinh
Điện thoại: 0915913132
Trình độ chính trị: Sơ cấp LLCT
Trình độ đào tạo: Đại học SP Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn dạy học; Thanh tra giáo viên; Thực tâp - Chuyên đề - SKKN;